Stipendium

SkROLLa nedåt

Specialistbyrån i Arbetsrätt – STIPENDIUM FÖR JURIDIK STUDENTER

Specialistbyrån i Arbetsrätt utger varje år ett stipendium om 30 000 kr till den juridikstudent vars examensarbete Specialistbyrån i Arbetsrätts stipendienämnd funnit vara den bästa examensuppsats inom arbetsrättens område året då den examinerades. Stipendiet avser att stimulera juridikstudenters intresse av arbetsrättens område och deras personliga utveckling och engagemang för arbetsrättsliga frågor i samhället. För att ansöka om stipendienämndens evaluering av er examensuppsats skickas den examinerade uppsatsen till stipendium@rive.se